Trăsături ale oamenilor harismatici

Părintele Dumitru Stăniloae precizează că persoanele harismatice sunt numite în Ortodoxie și „oameni duhovnicești”. Aceștia „își spiritualizează natura astfel că ea devine permeabilă Sfântului Duh și luminii dumnezeiești, întocmai ca Hristos pe Tabor”.