În Biserica Ortodoxă cea dintâi Împărtăşanie se administrează direct cu Taina Sf. Botez şi cu Taina Sf. Mir. Aceste trei taine au fost şi numite: tainele iniţierii creştine.

În Biserica Ortodoxă toţi cei botezaţi se consideră membrii deplini ai Bisericii lui Hristos. Împărtăşania este Sfânta Taină în care creştinii evlavioşi, se împărtăşesc, în chipul pâinii şi a vinului, cu însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Momentul în care Hristos a aşezat această Sfântă Taină este descris în Sfânta Evanghelie: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncați, acesta este Trupul Meu. Şi luând paharul şi mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor“ (Matei 26, 26-28).

Înainte de Sf. Împărtăşanie trebuie să ne spovedim,(doar copiii până la vârsta de 7 ani pot fi aduşi direct la Sf. Împărtăşanie), trebuie să postim ( miercurea şi vinerea peste an precum şi cel puţin o săptămână în timpul Posturilor), să ne iertăm cu toți ai noştri şi să fim în linişte sufletească. Înainte de Sf. Împărtăşanie nu trebuie să mâncăm şi nici să bem ceva.