Actualitatea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993)

Colocviul Național de Teologie Dogmatică

din cadrul Facultăților de Teologie din Patriarhia Română (ediția a IX-a)

Actualitatea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993)

8-9 iunie 2023

Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București

PROGRAM

miercuri, 7 iunie 2023
Sosirea participanţilor
20.00  CinăCentrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”  
joi, 8 iunie 2023
7.00-8.30Mic dejun Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”
  9.00-10.30  DESCHIDEREA LUCRĂRILOR COLOCVIULUI, Amfiteatrul I. G. Coman   Moderator: Pr. prof. univ. dr. emerit Ștefan BUCHIU, Vicar eparhial onorific, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București Cuvânt de întâmpinare   9.10-9.30: Mesaje Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Prof. univ. dr. Marian PREDA, Rectorul Universității din București Pr. prof. univ. dr. Constantin PREDA, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București   SESIUNEA I  DE COMUNICĂRI:   9.30: Înaltpreasfințitul Părinte acad. prof. univ. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei: Hristologie și eclesiologie în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae9.50: Pr. prof. univ. dr. Ioan TULCAN,Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea a Universității Aurel Vlaicu din Arad: Receptarea gândirii teologice trinitare a Părintelui Dumitru Stăniloae în spațiul german și semnificațiile acesteia10.10: Pr. prof. univ. dr. Valer BEL,Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Sinteza teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae și actualitatea ei permanentă  
10.30-11.00  Pauză Dezvelirea plăcii comemorative – Sală în care a predat Părintele Dumitru Stăniloae    
  11.00-13.00  SESIUNEA A II-A DE COMUNICĂRI, Amfiteatrul I. G. Coman   Moderator: Arhim. lect. univ. dr. Nathanael NEACȘU, Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași   11.00: Pr. prof. univ. dr. Cristinel IOJA,Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea a Universității Aurel Vlaicu din Arad: Metodologia dogmatică a părintelui Dumitru Stăniloae. Un posibil răspuns la o serie de critici şi sarcinile Dogmaticii actuale11.20: Prof. univ. dr. Vasile CRISTESCU, Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași: Responsabilitatea actuală a Teologiei Dogmatice privind lucrarea ei în viața Bisericii. Modelul teologic de responsabilitate: Pr. Prof. Dumitru Stăniloae11.40: Pr. prof. univ. dr. Dumitru MEGHEȘAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Oradea: Aspectele dogmatice ale ecoteologiei în viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae12.00: Pr. prof. univ. dr. Nicolae-Răzvan STAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova: Dogmă și spiritualitate în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae12.20: Pr. prof. univ. dr. George GRIGORIȚĂ, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București: Eclesiologia de comuniune trinitară a Părintelui Stăniloae și organizarea Bisericii Ortodoxe. Un punct de vedere canonic12.40: Discuții
13.00Masa de prânzCentrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”
15.00-16.40  SESIUNEA A III-A DE COMUNICĂRI, Sala de lectură T. M. Popescu   Moderator: Pr. prof. univ. dr. Nicolae-Răzvan STAN,Facultatea de Teologie Ortodoxă a   Universității din Craiova   15.00: Pr. prof. univ. dr. emerit Ștefan BUCHIU,Vicar eparhial onorific, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București: Specificul și unicitatea contribuției Părintelui Dumitru Stăniloae la înnoirea teologiei dogmatice ortodoxe15.20: Pr. conf. univ. dr. Ion STOICA, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște: Repere privind originalitatea, creativitatea și fidelitatea sau reflectarea tradiției și modernității în opera Părintelui profesor Dumitru Stăniloae15.40: Pr. prof. univ. dr. Vasile CITIRIGĂ, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța: Comuniunea și individualismul în teologia Părintelui Stăniloae16.00: Pr. prof. univ. dr. Nicolae MOȘOIU, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Andrei Șaguna a Universității Lucian Blaga din Sibiu: Demnitatea, libertatea și responsabilitatea omului în gândirea Părintelui Stăniloae – elemente introductive16.20: Discuții
16.40-17.00  Pauză  
17.00-18.40  SESIUNEA A IV-A DE COMUNICĂRI, Sala de lectură T. M. Popescu   Moderator: Pr. prof. univ. dr. Cristinel IOJA, Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea a Universității Aurel Vlaicu din Arad   17.00: Pr. prof. univ. dr. Adrian NICULCEA, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța: Ce au văzut sfinții în vederile lor mistice: energiile necreate sau ipostasul divin al lui Hristos?17.20: Prof. univ. dr. Daniel MUNTEANU, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște: Chenoza Duhului Sfânt în viziunea Pr. Dumitru Stăniloae. Actualitate și perspective 17.40: Pr. prof. univ. dr. Nicușor BELDIMAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București: Valențe omiletice în teologia Părintelui Stăniloae18.00: Conf. univ. dr. Ion CROITORU, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște: Receptarea curentului filocalic în opera și gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae. Câteva considerații18.20: Discuții
19.00Vizită la Muzeul dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae, amenajat de Parohia „Sfântul Gheorghe Vechi”
20.00  Cină Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”  
vineri, 9 iunie 2023
7.00-8.30Mic dejun Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”
9.00-10.40  SESIUNEA A V-A DE COMUNICĂRI, Sala de lectură T. M. Popescu   Moderator: Pr. prof. univ. dr. Ioan TULCAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea a Universității Aurel Vlaicu din Arad   9.00: Arhim. lect.  univ. dr. Nathanael NEACȘU, Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași: Revelația dumnezeiască – temei al «dezvoltării teologice». Viziunea creatoare a Pr. Dumitru Stăniloae 9.20: Pr. conf. univ. dr. Corneliu-Dragoș BĂLAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța: Binele – expresie a iconomiei lui Dumnezeu – în opera Părintelui Dumitru Stăniloae 9.40: Protos. lect. univ. dr. Vasile BÎRZU,Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Andrei Șaguna a Universității Lucian Blaga din Sibiu: Singularitatea tehnologică vs singularitatea în şi prin Hristos ca mijloc unic al adevăratei realizări duhovniceşti a omului 10.00: Pr. lect. univ. dr. Lucian BOT, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova: Chenoză și comuniune: o cheie de lectură a hristologiei Părintelui Stăniloae 10.20: Discuții
10.40-11.00  Pauză
  11.00-13.30                        SESIUNEA A VI-A DE COMUNICĂRI, Sala de lectură T. M. Popescu   Moderator: Pr. prof. univ. dr. Nicolae MOȘOIU, Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Andrei Șaguna a Universității Lucian Blaga din Sibiu   11.00: Pr. lect. univ. dr. Adrian D. COVAN, Departamentul de studii românești din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara: „Sărutați-i pe Sfinți” sau experiența iconicului în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae „Mărturisitorul”11.20: Pr. lect. univ. dr. Mihai BURLACU, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București: Chenoza și sensul acesteia în viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae11.40: Dr. Alexandru MĂLUREANU, Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei Române: Particularitățile teologiei în gândirea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae din perspectiva comunicării teologice și a comuniunii eclesiale12.00: Pr. conf. univ. dr. Sorin-Constantin ȘELARU, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București: Sinodalitatea Bisericii în scrierile Părintelui Dumitru Stăniloae12.20: Discuții12.40: Raport final și comunicat de presă
14.00Masa de prânz Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”
 Plecarea participanților