Concert de muzică religioasă românească la Biserica „Sfântul Gheorghe – Vechi“ din Bucureşti

Published by:

În cadrul celei de a doua ediţii a Festivalului internaţional al Artelor Spectacolului muzical, „Viaţa e frumoasă“, care se desfăşoară în perioada 12-22 noiembrie la Biserica „Sfântul Gheorghe – Vechi“ din Bucureşti, a avut loc un concert de muzică religioasă românească susţinut de Corala Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian“, dirijată de maestrul Gabriel Popescu. Continue reading

Agheazma, medicament pentru omul credincios

Published by:

Slujba Aghezmei mici sau sfinţirea cea mică a apei se săvârşeşte de către preot în biserici sau în casele credincioşilor cu diferite prilejuri. Slujba Aghezmei cuprinde sfinţirea apei, stropirea cu apă sfinţită a celor prezenţi şi rugăciuni pentru ocrotirea şi binele casei şi pentru sănătatea trupească şi sufletească a celor ce participă. În interviul ce urmează, părintele Ionel Durlea, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe“ – Vechi, din Capitală, şi inspector bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, ne vorbeşte despre timpul şi momentul săvârşirii acestei sfinte slujbe, despre pregătirea duhovnicească a celor care participă la această ierurgie şi ne explică momentele liturgice principale ale slujbei. Continue reading

Tradiţia slovei la „Sfântul Gheorghe“ – Vechi

Published by:

Biserica Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti

Biserica Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti

În centrul Bucureştiului, la 400 de metri sud de Biserica „Sfântul Gheorghe“ – Nou, la începutul Căii Moşilor, fiind înconjurată pe trei părţi de clădiri cu locuinţe şi magazine, se află Biserica „Sfântul Gheorghe“ – Vechi. Mai întâi biserică de mir, pentru o scurtă vreme mănăstire, timp în care se crede că a funcţionat şi ca sediu mitropolitan, apoi iarăşi b

iserică de mir, acest sfânt lăcaş a avut un rol cultural şi administrativ deosebit în viaţa Cetăţii lui Bucur. Acum, la „Sfântul Gheorghe“ – Vechi se încearcă să se păstreze tradiţiile legate de acest trecut cultural-educativ al bisericii. Mai mulţi studenţi primesc burse de studiu, iar în prezent se dezvoltă o şcoală de pictură închinată Sfântului Evanghelist Luca. Continue reading

Ce simbolizează veşmintele liturgice

Published by:

Sacosul este simbolul umilinţei şi al pocăinţei şi aduce aminte de mantia cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul, în semn de batjocură, în timpul Sfintelor Sale Patimi

Sacosul este simbolul umilinţei şi al pocăinţei şi aduce aminte de mantia cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul, în semn de batjocură, în timpul Sfintelor Sale Patimi

Slujitorii altarelor săvârşesc fiecare sfântă slujbă înaintea lui Dumnezeu în veşminte speciale, diferite de cele obişnuite. Acestea se deosebesc prin forma lor impunătoare şi ornamentată, croială şi culoare, dar mai ales prin faptul că înainte de a fi folosite în cult sunt sfinţite în cadrul unei slujbe speciale.

Îmbrăcarea preoţilor în veşminte trimite la realitatea împărăţiei veşnice a lui Hristos şi completează cadrul ceremonial, fastul şi strălucirea cultului. Prin sfintele veşminte îmbrăcate de diaconi, preoţi şi arhierei sporeşte duhul evlaviei în cadrul sfintelor slujbe şi se ajută la crearea cadrului liturgic-festiv pentru desfăşurarea diferitelor rânduieli bisericeşti.

Continue reading

Soarta dreaptă a bogăţiei nedrepte

Published by:

Evanghelia Duminicii a XXXII-a după Rusalii

(a lui Zaheu)

Luca 19, 1-10:

„Zaheu“ - pictură de Niels Larsen Stevns

„Zaheu“ - pictură de Niels Larsen Stevns

1. Şi intrând (Iisus), trecea prin Ierihon.
2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.
4. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
5. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: „Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân“.
6. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.
7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit“.
9. Şi a zis către el Iisus: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
10. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut“.

Continue reading

„Călătoria schimbă destinul spiritual al vieţii“

Published by:

Centrul de pelerinaj Sf. Apostol Pavel

Centrul de pelerinaj Sf. Apostol Pavel

A spus Patriarhul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Daniel, sâmbătă, la sfârşitul slujbei de sfinţire a noului Centru

de Pelerinaj al Patriarhiei Române Închinat Sfântului Apostol Pavel, centrul este situat în Piaţa Unirii, în apropierea străzii Sfânta Vineri

În cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor şi de aducerea în România a moaştelor Sfântului Apostol Pavel, sâmbătă, 25 octombrie, a avut loc inaugurarea şi sfinţirea noului sediu al Centrului de Pelerinaj „Sfântul Apostol Pavel“, al Patriarhiei Române, situat în Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1D, între Magazinul Unirea şi strada Sfânta Vineri.

Mutarea biroului de pelerinaj de la Mănăstirea Antim, s-a realizat cu sprijinul părintelui Ionel Durlea, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe“ – Vechi din Bucureşti, care a pus la dispoziţia Patriarhiei noua incintă.

La eveniment au fost prezenţi şi PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS Siluan, Episcopul românilor din Italia, PS Timotei Lauran, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, PS Mihail Filimon, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, şi PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Continue reading

Taina Cununiei începe în biserică şi se sfârşeşte în împărăţia lui Dumnezeu

Published by:

Pr Ionel Durlea

Pr Ionel Durlea

Pregătirea pentru Taina Căsătoriei presupune nu atât aspectele organizatorice, cât o atitudine spirituală. Dacă „unicul sens al vieţii este dragostea“, cum afirmă Mitropolitul Antonie de Suroj, această iubire este pecetluită şi binecuvântată de Hristos Dumnezeu ca familie, în Taina Cununiei. Despre pregătirea pe care mirii e necesar să o aibă în vedere am stat de vorbă cu părintele Ionel Durlea, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe“ – Vechi din Bucureşti.

Continue reading

Ce e mai simplu: vindecarea trupului sau iertarea păcatelor?

Published by:

Evanghelia Duminicii a VI-a după Rusalii

(Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

Matei 9, 1-8

1. Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa.
2. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!
3. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte.
4. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre?
5. Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă?
6. Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.
7. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.
8. Iar mulţimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere.

Continue reading