Experiența profesională

• 1 iunie 2019 – prezent: preot coslujitor la Parohia Sfântul Gheorghe – Nou, Protoieria Sector 3 Capitală

• 1 ianuarie 2016 – 31 mai 2019: preot coslujitor la Parohia Sfântul Nicolae – Ghermănești, Protopopiatul Ilfov Nord

• 1 decembrie 2012 – prezent: redactor-șef al Departamentului „Carte teologică” din cadrul Editurilor Patriarhiei Române;

• 1 noiembrie 2010 – 30 noiembrie 2012: redactor în cadrul Editurilor Patriarhiei Române;

• anul universitar 2010/2011, semestrul I: susținerea seminariilor de Patrologie la anul I, secția Pastorală, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București;

• anul universitar 2009/2010, semestrul I: susținerea seminariilor de Patrologie la anul I, secția Didactică, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București;

• 1 aprilie 2008 – 30 martie 2010: referent în cadrul Biroului Secretariatului Științific al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București;

• anul școlar 2004-2005: profesor de religie la Colegiul Tehnic Grivița, București;

• 1 octombrie 2003 – 31 octombrie 2010: cântăreț la Biserica „Sfântul Nicolae – Ghica”, Paraclis Universitar, București.

Educație și formare

• 2009 – 2016: Studii doctorale la Școala Doctorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București

• 2007 – 2009: Studii masterale în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, secția Istorie și Tradiție

• 2003 – 2007: Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București

• 1998 – 2003: Seminarul Teologic Liceal Ortodox din București

• 1995 – 1998: Școala de Muzică și Arte Plastice nr. 4, București

• 1990 – 1998: Școala generală nr. 25, București.